PROJEKT NATURRUM

Hvad er et naturrum?
Naturrum er vores base for natur- og friluftsaktiviteter, det er et godt udflugtsmål og frirum, hvor der kan kobles af. Fra Naturrum er der let adgang til hede og plantagelandskaber, og blot 150 meter fra Naturrum løber Omme Å. 

Sdr. Omme Spejderne er Naturrums primære brugere, men stedet må også bruges af en masse andre. 

Udefaciliteterne, toilet og udstillingen kan frit benyttes/besøges af alle.

Indefaciliteter kan lejes efter aftale. Se hvordan du lejer Naturrum under pkt. ”Booking & Kalender”. Naturrum kan dog ikke lejes til fester.

Naturrum er et sted, som skal inspirere flok i alle aldre til et aktivt natur– og friluftsliv. I en tid med øget digitalisering, er friluftsoplevelser vigtigere end nogensinde. 

Vi håber at Naturrum i mange år fremover, vil danne rammen om masser af gode og sjove natur- og friluftsaktiviteter. 

Velkommen til Naturrum Sdr. Omme !!