LIDT OM TILBLIVELSESPROCESSEN

Hvordan opstod Naturrum Sdr. Omme?
Idéen til Naturrum Sdr. Omme udspringer af spejdernes behov for en ny hytte, den gamle spejderhytte ”Gnisten”, som lå på grunden før, har i næsten 50 år, dannet rammen om et godt og aktivt spejderliv i Sdr. Omme. 

Hytten ”Gnisten” var nedslidt til sidst, og uhensigtsmæssigt at renoverer på. ”Gnisten” blev revet ned d. 3. februar 2018, af en stor flok frivillige hjælpere.  

Den nye ”hytte” Naturrum, har været i ”støbeskeen” i ca. 4 år, fra 2015 – 2019.

I foråret 2015 hjalp fundraiser ”Primus Motor” os godt i gang med projektet. Arkitekt MAA Marianne Vest slog dengang de første streger på projektet.

Drivkræfterne bag projekt Naturrum, er båret af frivillige. 

Byggeriet af Naturrum, har kostet ca. 8.000.0000 kr. + frivilligt arbejde ca. 10.000 frivillige arbejdstimer (administrativt arbejde og praktisk arbejde).

Pengene til projektet er doneret af Billund Kommune, lokale og landsdækkende fonde, lokale foreninger, virksomheder, lokale borgere mv. I Naturrums udstillingsrum hænger et skilt, som beskriver hvor donationerne er fra. Pengene blev primært indsamlet i perioden efterår 2015 – forår 2019.

Marts 2018 blev der holdt licitation på byggeopgaven. Det er primært lokale håndværkere, der har bygget Naturrum. Projektet var udbudt i fagentreprise. På byggeprojektet har der været ekstern byggeledelse og fagtilsyn. 

Maj 2018 blev der holdt 1. spadestik på byggeriet.

September 2018 blev der holdt rejsegilde på byggeriet, til rejsegildet havde Naturrum ca. 500 gæster.

Maj 2019 blev der holdt indvielse, til indvielsen havde Naturrum ca. 500 gæster. Indvielsen var en fantastisk festdag, en milepæl i Sdr. Ommes historie. 

Nu glæder vi os alle over, at Naturrum bliver brugt aktivt, af en masse glade mennesker i alle aldre. 

TÆT PÅ BILLUND LUFTHAVN!

HVAD ER ET NATURRUM?

VI ER EN JYSK FORENING!